قوانین و مقررات

ثبت نام در سایت

برای خرید از این سایت شما باید دارای حساب کاربری باشید. بعد از اینکه اطلاعات مورد نیاز را وارد کردید، باید با شرایط موجود در سایت اعلام موافقت کنید و در نهایت پرداخت خود را انجام دهید. توجه داشته باشید که در طول این مراحل امنیت کلیه اطلاعاتی که شما وارد می کنید حفظ می شود و با هیچ مرکز دیگری به اشتراک گذاشته نمی شود.

قیمت گذاری

قیمت گذاری که در این سایت برای انواع محصولات انجام می شود به صورت روزانه به روز می شود. به عنوان مثال قیمت محصولی که شما امروز رزرو کرده اید ولی فردا می خواهید دریافت کنید با قیمت روز بعد حساب می شود. بنابراین در صورتی که قیمت محصول کاهش یافته باشد در جعبه ای که به شما تحویل داده می شود لحاظ می شود.

عکس ها

هدف در این سایت این است که محصولات را به صورت واقعی به شما نمایش دهیم تا بتوانید به درستی انتخاب خود را انجام دهید تا کیفیت محصولی که دریافت می کنید با چیزی که درون سایت دیده اید یکی باشد. ولی نمی توان تضمین کرد که محصول دریافتی شما دقیقا همانی باشد که در عکس ها مشاهده کرده اید چرا که کیفیت عکس ها به عوامل مختلفی مانند مانیتور شما بستگی دارد.

ادعای خسارت

زمانی که شما قوانین و مقررات سایت را قبول می کنید، در واقع قبول می کنید که به کارکنان این مجموعه احترام گذاشته و حق اینکه از آنها در زمینه هیا مختلف شکایت کنید را نخواهید داشت.